Lär dig mer

Fördjupning

 

Lika många människor det lever på jorden, lika många unika hjärnor finns det, lika många subjektiva upplevelser existerar. Vi på Hjärnvägen strävar efter att se till varje unik människas behov och utifrån dem erbjuda en metod som främjar utveckling, styrka och motivation. Vår önskan och vårt gemensamma mål är att Du som klient ska få möjlighet att skapa dig ett meningsfullt och rikt liv med tillgång till Din inneboende potential och motivation. Vägen till målet anpassas efter Dina unika behov, önskemål och förutsättningar. Vi erbjuder idag: KBT, Coaching och Mindfulness. Läs mer nedan!

 

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT), är en terapiform med fokus på samtal, samarbete och praktiskt arbete mellan terapeut och klient. Tyngdpunkten ligger i att öka förståelsen för hur tankar, känslor och beteenden påverkar ens mående och liv.

Terapiformen vilar på en tung evidensbas, vilket betyder att man efter många års forskning (inklusive stora mängder data) kunnat bevisa att KBT fungerar effektivt vid en större mängd psykiska besvär. Några av dessa problemområden är ångest (panikångest, generaliserat ångestsyndrom m.fl.), fobi (social fobi, agorafobi, flygfobi m.fl.), depression samt tvångssyndrom. Med fokus på här och nu kan man med hjälp av KBT hitta verktyg att hantera och förändra destruktiva tankemönster, svårhanterliga känslor och icke-funktionella beteenden vilket visat sig kunna öka livskvaliteten och förenkla vardagen.

 

Coaching

Coaching är motiverande och målfokuserade samtal där man utifrån nuläget utforskar möjligheter och vägar som leder vidare och framåt.

Coaching syftar till att lyfta personer till handling och frigöra potential och är varken terapi eller rådgivning. Coachen är ett bollplank som uppmuntrar, speglar och inspirerar till att hitta de lösningar vilka främjar utveckling och förändring. Tillsammans med sin coach hittar man riktning, viktiga värden samt formulerar mål och handlingsplan.  Samtalen rör sig dynamiskt mellan ”hårdvara” (som handling och resultat)  och ”mjukvara” (som livskvalitet, inspiration, mening).

 

Mindfulness

Mindfulness, även kallad ”medveten närvaro”, är en metod som syftar till att skapa ett accepterande och balanserat förhållningssätt till våra tankar och känslor.

Sprunget ur buddhistisk filosofi kan mindfulness användas i både vardagen och i behandling, och blandas med fördel in i KBT. Mindfulness tillskrivs ofta att ge positiva resultat såsom ett högre accepterande av svårhanterliga tankar och känslor, och därför anses det av många vara stressreducerande.

Hjärnvägen erbjuder individuellt utformade mindfulnessprogram samt gruppklasser.