Tjänster

Tabellen nedan syftar till att på ett tydligt och förenklat sätt ge Dig information kring inriktning, tidsram, pris, utövare samt nyckelfaktorer för respektive tjänst. Tabellen presenterar även några vanligt förekommande symtom och vilken tjänst som rekommenderas för respektive symtom.

 

Tabell